Bestyrelsen

Peder Bertram Andreasen

Formand

Mail: pandr@fmk.dk
Mobil: 72531648

Mai Toft Rask

Hjemmesideansvarlig

Mail: mai.rask@herning.dk

Mobil: 21345577

 

Mette Munch-Hansen

Menig

Mail: memu@aarhus.dk

Mobil: 29204454

Jette Grønne

Kasserer

Mail: jettegroenne@gmail.com
Mobil: 20975420

Jens Fokdal

Menig

Mail: Fokdal@pc.dk
Mobil: 21842217