Netværksdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART NETVÆRKSDAG 2023

 

TORSDAG DEN 26. OKTOBER KL. 9.30 – 15.30

MDvuns huset, Birkevej 15, Vester Hæsinge, 5672 Broby

På årets netværksdag vil vi have fokus på, når følelserne tager over og går ud over andre eller en selv.

Carsten Møller fra MERE ROBUST vil være oplægsholder denne dag og skriver om dagen:

”Vi har mange ressourcer, men når vores nervesystemer bliver overbelastede af for mange stimuli og vi tænker at vi skal kunne klare det hele, så bliver det svært at komme i kontakt med de ressourcer. Så for at bevare kontakten til os selv og vores omgivelser er det afgørende at vi er bevidste om eget nervesystem og har redskaber til at regulere dette. 

I løbet af dagen vil der både være et børne-, unge- og voksenperspektiv. Vi kommer til at kigge på det, der sker i nervesystemet. Hvordan kan vi aflæse det og bruge den viden. Hvordan vi kan omsætte Den Polyvagale Teori i hverdagen.

Vi kommer også til at se på, hvordan vi som voksne kan regulere vores eget nervesystem både for vores egen skyld, men også for at kolleger og børn, unge og voksne kan læne sig ind i det? 

Vores egen regulering og forståelse af egne reaktioner er en afgørende forudsætning for, at vi kan forstå og møde andre, så vores egen robusthed bliver forudsætningen for vi kan støtte andre i deres udvikling af deres robusthed”.

Carsten Møller har gennem de sidste 24 år arbejdet på Sødalskolen i Brabrand som klasselærer og inklusionsvejleder med både fokus på læring og trivsel. Han har fået mere og mere fokus på trivsel, inkluderende fællesskaber og selvregulering da disse er forudsætningen for læring og udvikling.

Han er uddannet Somatic Experiencing Practitioner og regressionterapeut og laver terapi med børn, unge og voksne. Terapien med børn tager udgangspunkt i det ressourcefyldte og legen. Carsten laver kurser for fagpersoner om, hvordan man kan styrke egen robusthed og også kurser i REGEL (REgulering GEnnem Leg) om, hvordan man gennem leg og aktiviteter kan understøtte børns selvregulering. Carsten er også cand.merc. i Strategi og Ledelse og kombinerer i sit arbejde den viden med arbejdet med det autonome nervesystem.

Pris og betaling:

Som medlem af ART Netværk DK har man mulighed for deltagelse i foreningens årlige generalforsamling, som afholdes i forbindelse med netværksdagen (medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen).

Derudover får man medlemslog-in til ART Netværk DK’s hjemmeside www.artneaetværk.dk som indeholder materialer, gode råd mv. til brug for trænere som afholder ART.

0,- for medlemmer af foreningen ART Netværk DK

500,- kr. hvis du ikke er medlem af foreningen ART Netværk DK.

Tilmelding og betaling sker på følgende måde:

Bankoverførsel: Kontonr. 9108-0003788776, CVR. NR. 37833525. Mærk venligst indbetalingen med ”netværksdag” samt dit navn og din mailadresse. Ved flere deltagere på samme betaling, sendes en mail med samtlige navne og mailadresser til

Jette Grønne jettegroenne@gmail.com

EAN: Send venligst en mail med institutionens EAN-nummer, navne og mailadresser på deltagere til jette.gronne@gmail.com

Institutionen vil herefter modtage en elektronisk faktura.

 

Tilmelding til konferencen bedes ske senest mandag den 9. oktober (for at kunne sende og registrere elektroniske fakturaer)

 Program for konferencen:

Kl. 9.30     Kaffe

Kl. 9.55     Velkomst

Kl. 10.00  Oplæg og gruppearbejde v/Carsten Møller

Robusthed og nervesystem

Kl. 11.45  Frokost

Kl. 12.30  Polyvagal teori, aktiviteter og følelser v/Carsten Møller

Kl. 13.30  Eftermiddagskaffe

Kl. 13.45   Regulering og afrunding v/Carsten Møller

Efter endt opsamling tages afsked med deltagerne som ikke er medlemmer af ART Netværk DK inden generalforsamlingen påbegyndes.

Kl. 15.00  Generalforsamling for foreningens medlemmer

Den årlige generalforsamling for ART Netværk DK afholdes. Indkaldelse rundsendes særskilt til foreningens medlemmer.

Kl. 15.30  TAK for i dag

Vi glæder os til at se jer til en spændende og lærerig dag

Bestyrelsen for ART Netværk DK


ART Konference/Netværksdag 2019

Dette års ART Konference bød på oplæg af Tormod Nybru fra Norge. Tormod er uddannet lærer, og har mange års erfaring i arbejdet med unge med udfordringer og har derudover været en del af Senter for Sosial Kompetanse ved Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes. Tormod arbejder nu som afdelingsleder på Hommersåk skole i Norge hvor han med udgangspunkt i teorien bag ART arbejder målrettet med fokuspunkterne social kompetence og inkludering.

Tormod fremlagde aktuel teori og praktiske tiltag på skolen i arbejdet med sociale kompetencer.

Det var en spændende og tankevækkende konference med erfaringer og eksempler på hvordan ART kan tænkes ind i andre sammenhænge både i og udenfor skoleområdet.