Hvad er ART– Aggression Replacement Training ?

ART står for begrebet Aggression Replacement Training. ART er udviklet af Arnold Goldstein i 1978.  Følelses- og Vredesregulering/håndtering er udviklet W. Novaco og Eva Findler i 1974 og Meichenbaum & Goodmann i 1971.  Moralsk Ræsonnement er udviklet af Lawrence Kohlberg i 1963. Barry Glick og John Gibbs har senere  udviklet på komponenten Moralsk Ræsonnement.
Metoden består således af 3 komponenter:

  • Sociale færdigheder (sociale færdigheder, dannelse og sociale kompetencer)
  • Følelses- og vredesregulering (sætte ord på følelser og tage ansvar for handlinger)
  • Moralsk ræsonnement (kognitive processer, hvor der trænes i at træffe beslutninger og tage personligt ansvar)

ART retter sig mod børn og unge og andre deltagere, der skal lære nye sociale færdigheder og sociale dannelseskompetencer.  ART er også ment til at være forebyggende.

ART retter sig også mod den gruppe børn og unge, der er socialt udsatte og har vanskeligt ved, at lære nye færdigheder og tilpasse sig relationer.