Uddannelse

Træneruddannelsen i ART
Uddannelsen til ART strækker sig ca. over et halvt år. Uddannelsen er delt op i 3 moduler. Undervisningen veksler mellem teori og praktisk træning i de tre komponenter sociale færdighed, vredeshåndtering og Moralsk Ræsonnement.

I forbindelse uddannelsen skal man gennemføre træningsforløb i alle 3 komponenter.

Uddannelser i ART foregår flere steder i Danmark.
Kontakt bestyrelsen for yderligere oplysninger.