Hvem er ART Netværk DK

ART Netværk DK er sammenslutningen af  ART/AART instruktører og ART trænere i Danmark, samt andre interesserede. Det er formålet med netværkets arbejde at fremme kendskabet til og udviklingen af anvendelsen af ART.  Netværket arbejder således både med information, ny viden og udvikling indenfor ART metoden.